احادیث با موضوع محرم - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر

احادیث با موضوع محرم

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: براي شهادت حسين عليه السلام، حرارت و گرمايي در دل هاي مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمي شود.

امام رضا عليه السلام فرمود: هر کس که عاشورا، روز مصيبت و اندوه و گريه اش باشد، خداوند روز قيامت را براي او روز شادي و سرور قرار مي دهد.

امام رضا عليه السلام فرمود: هر گاه ماه محرم فرا مي رسيد، پدرم (موسي بن جعفر عليه السلام) ديگر خندان ديده نمي شد و غم و افسردگي بر او غلبه مي يافت تا آن که ده روز از محرم مي گذشت، روز دهم محرم که مي شد، آن روز، روز مصيبت و اندوه و گريه پدرم بود .

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: فاطمه جان! روز قيامت هر چشمي گريان است، مگر چشمي که در مصيبت و عزاي حسين گريسته باشد، که آن چشم در قيامت خندان است و به نعمت هاي بهشتي مژده داده مي شود.

حضرت صادق عليه السلام فرمود: يک سال تمام، هر شب و روز بر حسين بن علي عليه السلام نوحه خواني شد و سه سال، در روز شهادتش سوگواري برپا گشتمطالب مرتبط