اللهم ارزقنا كربلا - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر
desc

اللهم ارزقنا كربلا

عَلَم به دست شما جلوه اى دگر دارد      عَلَم به دست تو انگار بال و پر دارد
براى حضرت ارباب جز وجود شما      كسى لياقت سقا شدن مگر دارد؟
به چشم دل به نگاهت تعمّقى كردم      عجيب جذبه ى مردانه ى پدر دارد
نه من، نه ما، نه خلايق، نه عقل، نه ادراك      فقط مقام شما را، خدا خبر دارد...مطالب مرتبط