شب اول - ناگفته هایی از وقایع کاروان عاشورا - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر
desc

شب اول - ناگفته هایی از وقایع کاروان عاشورا


1.       قيام حضرت امام حسين (ع) از روز خودداري از بيعت با يزيد تا روز عاشورا 175 روز طول کشيد....

2.       قيام سالار شهيدان از مدينه آغاز و به کربلا ختم شد. اين قيام يک هفته در مدينه، 4 ماه و 10 روز در مکه، 23 روز بين راه مکه تا کربلا (از دوم محرم تا دهم محرم) به طول انجاميد....

3.       از مکه تا کوفه منزل هايي وجود داشت که ما امروز به آنها کاروانسرا يا اقامتگاه مي‌گوييم. کاروان سيد الشهدا در مسير حرکت خود از 18 منزل عبور کرد....

4.       فاصله ميان اين منزل ها با همديگر حدود سه فرسنگ و گاهي پنج فرسنگ بوده است....

5.       اسراي اهل بيت امام حسين(ع) از کوفه تا شام از 14 منزل عبور کردند....

6.       زماني که امام حسين (ع) در مکه حضور داشت حدود 12000 نامه ازکوفه براي آن حضرت فرستاده شدکه درآنها از آن امام دعوت کرده بودند تا به شهر کوفه برود و به ياري مردم آن ديار بشتابيد....

7.       زماني که فرستاده امام حسين(ع) يعني مسلم بن عقيل به کوفه رسيد، تعداد 18هزار نفر با ايشان بيعت کردند. برخي هم تعداد بيعت کنندگان را 25 هزاريا40هزارنفر عنوان کردند....

8.       در زيارت ناحيه نام 17نفر از فرزندان ابيطا‌ لب به عنوان شهدا کربلا ذکر شده است....

9.       درجمع شهداي کربلا،3 کودک ازخاندان بني هاشم وجوددارد....

10.    از خاندان بني هاشم درمجموع 33نفر در واقعه کربلا به شهادت رسيدند. اين مجموع عبارتند ازحضرت امام حسين(ع)، سه نفرفرزندان حضرت سيدالشهداء(ع)، 9نفرازفرزندان امام علي(ع)، چهارنفر از فرزندان امام حسن مجتبي(ع)، دوازده تن از اولاد عقيل و 4نفراز فرزندان جعفربن ابيطالب. البته درمنابع مختلف 18و30نفرهم ذکرشده است....

11.    غيراز سالارشهيدان وخاندان بني هاشم، نام82 نفراز شهدا نامشان درزيارت ناحيه مقدسه وبرخي منابع ديگرآمده است. غيرازشهيدان نام29 نفر ديگر درمنابع متأخرتر آمده است....

12.     مجموع شهداي کوفه ازياران امام حسين(ع)138نفراست....

13.    درميان شهداي کربلاتعداد 14غلام ديده مي شود....

14.    پس ازواقعه کربلا، دشمنان امام حسين، سرهاي تعدادي ازشهداي کربلارا ازبدن‌هاي آنان جداکرده و با خود به کوفه بردند. آنان در اين واقعه سرهاي78 شهيدرا بين خودتقسيم کردند. دراين ميان قيس بن اشعف، رئيس قبيله بني کنده13 سر، شمررئيس هوازن12 سر، قبيله بني تميم17 سر، قبيله مذحج6 سر و افراد متفرقه ازقبايل ديگر13 سر را همراه خود بردند....

15.    بعدازشهادت سيدالشهدا(ع) تعداد 10 نفر از دشمنان با اسب هاي خود بر بدن مطهر آن امام تاختند....

16.    سپاهيان کوفه با33 هزارنفربه جنگ با امام حسين(ع) وارد شدند. درمرحله اول22 هزار نفر شامل عمرسعد با6000 نفر و سنان،عروه بن قيس، شمرو شبث بن ربعي هرکدام با4000نفر براي نبرد آماده شدند. سپس در ادامه يزيدبن رکاب کلبي با2 هزارنفر، حصين بن نميربا4000نفر، ما زني با3000نفر و نصرمازني با2000نفر پا به ميدان مبارزه با سالار شهيدان گذاشتند....

17.    حضرت سيدالشهدا(ع)درروز عاشورا براي 10نفرمرثيه خواند و درشهادت آنان سخناني ايراد فرمود و آنان را دعا و يا دشمنان آنان را نفرين کرد. اين ده نفرعبارتند از: حضرت علي اکبر، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت قاسم، عبدالله بن حسن، عبدالله طفل شير خوار، مسلم بن عوسجه، حبيب بن مظاهر، حربن يزيدرياحي، زهيربن قين و جون ...

18.    امام حسين(ع)در شهادت دو نفر بر آنان درود و رحمت فرستاد. اين دو تن مسلم بن عقيل و هاني بن عروه بودند....

19.    سيدالشهدا(ع) در واقعه کربلا بر بالين 7 نفر از شهدا يعني مسلم بن عوسجه، حربن رياحي، واضح رومي، جون، حضرت ابولفضل(ع)، حضرت علي اکبر و حضرت قاسم با پاي پياده رفت....

20.    در روز عاشورا دشمنان سرهاي سه نفر از شهدا يعني عبدالله بن عمير کلبي،عمروبن جناده وعابس بن ابي شبيب شاکري را به جانب امام حسين(ع) پرتاب کردند....

21.    پيکرهاي سه نفر از شهداي واقعه کربلا يعني حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت علي اکبر و عبدالرحمن بن عمير توسط دشمنان سنگدل قطعه قطعه شد....

22.    در واقعه کربلا 5 کودک و نوجوان که هنوز به سن بلوغ نرسيده بودند، جام شهادت را نوشيدند. اين افراد عبارتند از:...

·         عبدالله بن حسين، کودک شير خوار امام حسين(ع)...

·         عبدالله بن حسن ...

·         محمدبن ابي سعيد بن عقيل ...

·         قاسم بن الحسن ...

·         عمروبن جناده انصاري ...

23.    تعداد 5 تن از شهداي کربلا از اصحاب حضرت رسول(ص) بودند....

·         انس بن حرث کاهلي ...

·         حبيب بن مظاهر ...

·         مسلم بن عوسجه ...

·         هاني بن عروه ...

·         عبدالله بن بقطر عميري ...

24.    در رکاب سالار شهيدان 15 غلام به درجه رفيع شهادت رسيدند....

·         نصروسعد- ازغلامان امام علي(ع)...

·         منحج- غلام امام حسن مجتبي(ع(...

·         اسلم و غارب- غلامان امام حسين(ع)...

·         حرث- غلام همزه ...

·         جون- غلام ابوذر غفاري ...

·         رافع- غلام مسلم ازدي ...

·         سعد-غلامعمرصيداوي ...

·         سالم-غلام بني المدينه ...

·         سالم- غلام عبدي ...

·         شوذب غلام شاکر ...

·         شيب-غلام حرث جابري ...

·         واضح-غلام حرث سلماني ...

اين چهارده نفر در کربلا به شهادت رسيدند. امام حسين (ع) غلام ديگري به نام سلمان داشت. آن حضرت او رابراي انجام مـأموريتي به بصره فرستاد که در آنجا به شهادت رسيد....

25.    دو نفر از ياران امام حسين (ع) روز عاشورا به اسارت دشمن در آمده و سپس به شهادت رسيدند. اين دو تن سوار بن ثمامه صيداوي هستند....

26.    چهار نفر از ياران امام حسين (ع) در کربلا پس از شهادت آن حضرت به درجه رفيع شهادت نايل آمدند. اين افرادعبارتند از: سعد بن حرث و برادرش ابوالحتوف، سويد بن ابي مطاع که مجروح بود ومحمد بن ابي سعيد بن عقيل ...

27.    تعداد7 نفر از شهداي کربلا در حضور پدر بزرگوارشان به شهادت رسيدند. اين افراد عبارتند از: حضرت علي اکبر،عبدالله بن حسين، عمرو بن جناده، عبدالله بن يزيد، عبيدالله بن يزيد، مجمع بن عائذ و عبدالرحمن بن مسعود....

28.    تنها زني که در کربلا به شهادت رسيد ام وهب،همسر عبدالله بن عمير کلبي بود....

29.    در واقعه کربلا 5 نفر از زنان به دلايلي از خيمه ها بيرون آمده و به دشمن حمله ور شده و يا به آنها اعتراض کردند. اين بانوان عبارتند از:...

·         حضرت زينب کبري(س)...

·         کنيز مسلم بن عوسجه ...

·         مادر عمرو بن جناده ...

·         ام وهب، همسر عبدالله کلبي ...

·         مادر عبدالله کلبي ...

30.    حضرت علي اکبر (ع) فرزندسالار شهيدان، اولين نفر از خاندان بني‌هاشم بود که در کربلا به شهادت رسيد....

روابط عمومی هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر...

Yaabalfazl.ir...

گردآوری: کوچکی (FarTech.IR)...


مطالب مرتبط