آلبوم مناسبت ها - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر

آئین سنتی حلیم پزی. مشارکت زنان همپای مردان

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

آئین سنتی حلیم پزی

سفیدشهر(نصرآباد) قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت اباالفضل(ع)

نام آلبوم: مناسبت ها

پخت آش شله قلمکار توسط هیئت فاطمیون سفیدشهر

نام آلبوم: مناسبت ها

سخنرانی دکتر کوچکی در جمع نمازگزاران (روزتاسوعا)

نام آلبوم: مناسبت ها

نذری روز تاسوعا منزل مرحوم حسین سلیمانی

نام آلبوم: مناسبت ها

نماز ظهر تاسوعا مسجد حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

نام آلبوم: مناسبت ها

مراسم استقبال از ضریح جدید امامزاده بی بی سکینه خاتون(س) سفیدشهر

نام آلبوم: مناسبت ها

همایش جهانی شیرخوارگان

نام آلبوم: مناسبت ها

همایش جهانی شیرخوارگان

نام آلبوم: مناسبت ها

همایش جهانی شیرخوارگان

نام آلبوم: مناسبت ها

همایش جهانی شیرخوارگان

نام آلبوم: مناسبت ها

همایش جهانی شیرخوارگان

نام آلبوم: مناسبت ها

همایش جهانی شیرخوارگان

نام آلبوم: مناسبت ها