آلبوم عزاداری - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) سفیدشهر

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع) محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع) محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع) محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم عزاداری شب تاسوعا هیئت حضرت اباالفضل(ع)سفیدشهر محرم93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

شب تاسوعا(93) هیئت حضرت علی اصغر(ع)

نام آلبوم: عزاداری

محرم

شب تاسوعا(93) هیئت حضرت علی اکبر(ع)

نام آلبوم: عزاداری

محرم

شب تاسوعا هیئت حسینی سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم شب تاسوعا هیئت حضرت علی اصغر(ع) سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

محرم

مراسم شب تاسوعا(93) هیئت حضرت علی اکبر(ع)سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

محرم

هیئت حسینی سفید شهر شب تاسوعای93

نام آلبوم: عزاداری

محرم

همزمان بافرارسیدن تاسوعاوعاشورای حسینی یادوخاطره شهدای شهرمان راگرامی می داریم

نام آلبوم: عزاداری

تلاوت نور

تلاوت قاری برجسته قران کریم جناب اقای قدیری شب ششم محرم 93 هیئت حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

هیئت حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

شب هشتم محرم 1393

نام آلبوم: عزاداری

هیئت حضرت اباالفضل(ع) سفیدشهر

شب هشتم محرم 1393

نام آلبوم: عزاداری

هیئت حضرت علی اکبر(ع)

شب هشتم محرم 1393

نام آلبوم: عزاداری

بزم عزای مولی الموحدین علی(ع) با حضور استاد فرامرزی و مدیحه سرایی حاج آقا اسماعیلی - قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت ابالفضل(ع) نصرآباد

نام آلبوم: عزاداری

بزم عزای مولی الموحدین علی(ع) با حضور استاد فرامرزی و مدیحه سرایی حاج آقا اسماعیلی - قدمگاه علی مرکز هیئت حضرت ابالفضل(ع) نصرآباد

نام آلبوم: عزاداری

هیئت حضرت مسلم ابن عقیل(ع) سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

مراسم مذهبی کانون حضرت رقیه(س) سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

مراسم عزاداری هیئت فاطمیون سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

مراسم مذهبی کانون حضرت رقیه(س)سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری

مراسم عزاداری هیئت جوادیه سفید شهر

نام آلبوم: عزاداری

شب عاشورا هیئت حسینی(ع)سفیدشهر

نام آلبوم: عزاداری